Begaafdheidsindicator

Bintor staat voor begaafdheidsindicator en is in opdracht van en in samenwerking met Productief BV ontwikkeld als snelle test voor leerlingen in het basisonderwijs. Vanuit de markt was er de behoefte om op een eenvoudige manier de intelligentie van kinderen te kunnen meten.

Analyse
Marktanalyse van huidige tests.
Literatuuronderzoek naar opvattingen over intelligentie

Strategie
Huidige IQ tests meten kennis en geen potentieel.  De Bintor dient gericht te zijn op het meten van vloeibare intelligentie. Vloeibare intelligentie is de capaciteit om logisch te denken en problemen op te lossen in nieuwe situaties, onafhankelijk van opgedane kennis. Het is in staat zijn nieuwe problemen te analyseren, patronen en relaties te herkennen die de basis vormen van deze problemen en het generaliseren van de problemen door logica te gebruiken.
Vloeibare intelligentie bevat zowel vermogens als probleem oplossen, leren en probleem herkenning.

Doordat de uitkomst onafhankelijk is van eerder opgedane kennis speelt de culturele achtergrond, moedertaal en opvoeding van de leerlingen geen rol in de uitkomst van de test. Hierdoor is het mogelijk leerlingen op een eerlijke manier onderling te vergelijken.

De processnelheid onderscheidt in onze ogen een hoogbegaafd kind van andere kinderen. Hierbij sluiten wij ons aan bij Kyllonen en Schristal die in 1999 voorlegden dat juist deze processnelheid het onderlinge intelligentieverschil maakt.

Concept
De Bintor geeft leerlingen continu dezelfde taak die eenvoudig is uit te voeren en heeft niveauverschillen door het aantal keer dat deze taak uitgevoerd dient te worden te varieren. Gestart wordt op een laag niveau. Bij goed antwoord binnen een gestelde tijd stijgt het niveau. Andersom daalt het niveau. Op deze manier bereikt een leerling zijn eigen niveau.
Naast deze uitkomst worden enkele variabelen bijgehouden over het verloop van de test. Hiermee kunnen zaken als concentratieproblemen naar voren gehaald worden waarbij aangegeven wordt dat de uitkomst van de test niet representatief is voor het potentieel van de leerling.

Realisatie
De tool is gebouwd en zit op dit moment in de testfase.

begaafdheid conceptontwikkeling ICT

intelligentietest onderwijs

intelligentietest onderwijs

intelligentietest onderwijs ICT

 

Contact

Eliane Scharten
Lumeystraat 10
3039 ZP Rotterdam

info@innovatie-engineering.nl
06-24509161

BTW NL141023879B01
KVK R'dam 24450140
ABN AMRO 42 52 25 100

  • ,